Silviu Gurlui

Silviu Gurlui:
Preşedinte al Biroului Local al USR Iaşi începând cu 8 octombrie 2017

 • Conferenţiar doctor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică şi directorul Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie şi Laseri – LOASL: http://spectroscopy.phys.uaic.ro/
 • Profesor invitat al Universităţii Lille 1 din Franţa 2004-2016 (>40 luni);
 • Stagii de cercetare la diferite Universităţi din Innsbruck (Austria), Angers (Franţa), Orsay Paris XI (Franţa), Lille (Franţa), etc.
 • Domenii de competenţă: fizica laserilor, optică şi spectroscopia atmosferei, poluare & mediu, etc.
 • 75 de lucrări cotate ISI, 500 de citări în reviste cotate ISI, H index 13;
 • Participarea directă cu peste 300 de lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale din Germania, Franţa, Austria, Italia, Serbia, Cehia, Belgia, Bulgaria, Polonia, Muntenegru, Rep. Moldova, etc.
 • Membru în reţele naţionale şi internaţioanle de prestigiu: FAIR/GSI (Germania), ACTRIS (NASA), AERONET, RADO, etc.
 • Am realizat singurul aparat din ţară capabil să monitorizeze chimic şi să descifreze atmosfera terestră până la 15 km altitudine.

Capacitate organizatorică şi managerială: director/coordonator la un număr de 12 proiecte care însumează un buget de peste 2 milioane de EURO – http://spectroscopy.phys.uaic.ro/PROJECTS.html

 • lucrez în cercetare avansată de peste 20 de ani
 • am dezvoltat importante parteneriate internaţionale
 • am contribuit major la foarmarea profesionala a unui numar de peste 30 de oameni in vest care se regăsesc acum antrenaţi în activităţi de cercetare ale laboratoarelor din UE, SUA, Japonia, etc.

“România este o ţară cu resurse umane şi materiale excepţionale dar dispersate şi orientate într-un fel să facă mai mult contraperformanţă : un sistem managerial păgubos, birocratic şi cu finanţare practic inexistentă. Pe termen lung, lipsa unui viziuni de stimulare a cercetării va duce la pierderi inimaginabile. Politica actuală a cercetării este centrifugă în sensul că îndepartează forţa cercetării şi resursa umană spre marginea societăţii. Cercetătorii Romăni din afara ţării sunt tot mai mult descurajaţi şi îndemnaţi să nu participe activ în organizarea cercetării din ţară. Nu sunt stimulaţi real să facă parteneriate cu mediul academic din România decât declarativ. Eu militez ferm pentru sprijinirea cercetării prin măsuri clare, fără formalisme şi declaraţii fără acoperire. Militez exclusiv pentru competenţă şi performanţă. Sprijin resursa umană pregatită, deopotrivă din ţară şi din străinătate care poate resuscita acest sistem. Dar nu putem face acest lucru decât prin antrenarea exclusivă a oamenilor implicaţi în cercetare, care au dovedit performanţă.”